Vindm├Ątning

- Högteknologisk vindmätning med Sodar AQ 500® 

Vi ställer ut en portabel och självgånde (sol och deisel) vagn som hämtar vinddata inför vindkraftsprojektering. Vi kan med denna ta fram data om följande:

  • Vindhastighet upp till 200m höjd
  • Vindriktning
  • Turbulens
  • Temperatur