Vår verksamhet

- Skog och kund, hand i hand.

Hogda Skog har som mål att leverera tjänster av högsta kvalité med kunden och naturen i fokus. Vi arbetar med senaste teknik och har tillgång till experter inom flera områden. Vår kompetens finns framförallt inom skogsskötsel, upprättande och ajourhållning av skogsbruksplaner. Vi producerar även flygbilder för olika ändamål med hjälp av drönare.

Om företaget

- Kvalite, kundfokus, innovation.

Företaget startades år 2000 med förvaltning av egen skog. 2011 utökades verksamheten med produktion och ajourhållning av skogsbruksplaner. Samtidigt påbörjades också vindmätning med Sodar för vindkraftprojektering. På senare år har  investeringar gjorts i drönarteknik för framtagande av ortofoton. Företaget drivs av Per-Erik Hermansson med 30 års erfarenhet av skogsbruk.